Term: Dysk sieciowy [NAS]

(ang. Network Attached Storage)

Dysk sieciowy (NAS) to komputerowy serwer przechowywania danych na poziomie plików podłączony do sieci komputerowej, zapewniający dostęp do danych heterogenicznej grupie klientów. Termin „NAS” może odnosić się zarówno do technologii, jak i systemów lub wyspecjalizowanego urządzenia zbudowanego z myślą o takiej funkcjonalności (ponieważ w przeciwieństwie do technologii powiązanych stycznie, takich jak sieci lokalne, urządzenie NAS jest często pojedynczą jednostką).

Urządzenie NAS jest zoptymalizowane pod kątem udostępniania plików pod względem sprzętu, oprogramowania lub konfiguracji. Często jest produkowany jako urządzenie komputerowe – specjalnie skonstruowany komputer specjalistyczny. Systemy NAS to urządzenia sieciowe, które zawierają jeden lub więcej dysków pamięci masowej, często ułożonych w logiczne, nadmiarowe kontenery pamięci masowej lub macierze RAID. Pamięć masowa podłączona do sieci zwykle zapewnia dostęp do plików przy użyciu sieciowych protokołów udostępniania plików, takich jak NFS, SMB lub AFP. Od połowy lat 90. urządzenia NAS zaczęły zyskiwać na popularności jako wygodna metoda udostępniania plików między wieloma komputerami, a także zdejmowania odpowiedzialności za udostępnianie plików z innych serwerów w sieci; w ten sposób NAS może zapewnić szybszy dostęp do danych, łatwiejszą administrację i prostszą konfigurację w przeciwieństwie do używania serwera ogólnego przeznaczenia do obsługi plików.

Wraz z NAS są specjalnie skonstruowane dyski twarde, które są funkcjonalnie podobne do dysków innych niż NAS, ale mogą mieć inne oprogramowanie układowe, tolerancję na wibracje lub rozpraszanie energii, aby były bardziej odpowiednie do użytku w macierzach RAID, technologii często używanej we wdrożeniach NAS. Na przykład niektóre wersje dysków NAS obsługują rozszerzenie poleceń umożliwiające wyłączenie rozszerzonego odzyskiwania po błędzie. W zastosowaniach innych niż RAID może być ważne, aby dysk twardy zadał sobie wiele trudu, aby pomyślnie odczytać problematyczny blok pamięci, nawet jeśli zajmuje to kilka sekund. W odpowiednio skonfigurowanej macierzy RAID pojedynczy uszkodzony blok na pojedynczym dysku można całkowicie odzyskać dzięki redundancji zakodowanej w całym zestawie RAID. Jeśli dysk spędza kilka sekund na wykonywaniu wielu ponownych prób, może to spowodować, że kontroler RAID oznaczy dysk jako „nieaktywny”, podczas gdy jeśli po prostu odpowie szybko, że blok danych zawiera błąd sumy kontrolnej, kontroler RAID użyje nadmiarowych danych na drugim dysków, aby naprawić błąd i kontynuować bez problemu. Taki dysk twardy „NAS” SATA może być używany jako wewnętrzny dysk twardy komputera PC, bez żadnych problemów lub konieczności regulacji, ponieważ po prostu obsługuje dodatkowe opcje i może być zbudowany zgodnie z wyższymi standardami jakości (zwłaszcza jeśli towarzyszy mu wyższa wycena wskaźnik MTBF i wyższa cena).

Synonimy hasła:
Network Attached Storage
Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika