Term: Europejski Zielony Ład

(ang. European Green Deal) doktryna i zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050. Stanowi odpowiedź na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska. Według założeń EZŁ Unia ma stać się społeczeństwem neutralnym klimatycznie, sprawiedliwym i dostatnim z gospodarką nowoczesną, zasobooszczędną i przyjazną środowisku.