Term: Komputerowo wspomagane wytwarzanie [CAM]

(ang. Computer Aided Manufacturing)

Komputerowe systemy, które pozwalają na integrację fazy projektowania i wytwarzania, zazwyczaj występują jako zintegrowane systemy wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, mogą służyć do:

 • podglądu, nanoszenia zmian i przekształcania rysunków konstrukcyjnych w rysunki technologiczne,
 • monitorowania zmian w rysunkach konstrukcyjnych i aktualizacji rysunków technologicznych,
 • gromadzenia, przetwarzania i analizy danych procesowych,
 • modelowania, określenia parametrów, programowania ścieżki narzędzia i procesów obróbki (m.in. toczenia, frezowania, szlifowania, cięcia laserowego),
 • modelowania i określenia parametrów procesów odlewania (m.in. staliwa, żeliwa, aluminium, stopów metali),
 • modelowania i określenia parametrów procesów obróbki plastycznej (m.in. kucia, spęczania, gięcia, tłoczenia),
 • modelowania i określenia parametrów procesów przetwarzania tworzyw sztucznych (m.in. wtrysku, wytłaczania),
 • modelowania i określenia parametrów procesów spawania (m.in. gazowego, elektrycznego, plazmowego),
 • modelowania i określenia parametrów procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
 • wizualizacji zaprogramowanego sposobu wytwarzania, z uwzględnieniem kształtu materiału, kinematyki narzędzia, przyrządu, urządzania, maszyny,
 • tworzenia cyfrowych bliźniaków urządzeń, maszyn i linii technologicznych oraz symulacji całościowej procesów wytwarzania i montażu.