Term: Komputerowy system utrzymania ruchu w fabryce [CMMS]

(ang. Computerized Maintenance Management System)

Jest to scentralizowane oprogramowanie internetowe i mobilne, które może pomieścić wszystkie informacje dotyczące konserwacji, takie jak zlecenia, harmonogramy konserwacji zapobiegawczej, aktywa, dzienniki, historie pracy, zapasy części, sprzedawcy, zamówienia zakupu i raporty dotyczące konserwacji. Pozwala to na zarządzanie wszystkimi pracami konserwacyjnymi w jednym miejscu. System CMMS automatyzuje zadania uzyskiwania informacji nt. dostępnego zespołu, dostarcza raporty w czasie rzeczywistym, pomaga obniżyć wydatki na części i zmniejszyć czas przestoju.