Term: Strategia

(por. wizja)

Strategia jest zwykle pojęciem prostszym i częściej spotykanym w polskich firmach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że to wysokopoziomowy plan działania, zmierzający do osiągnięcia wizji. Jako taki, musi wpisywać się w wizję i może być kaskadowany na poszczególne obszary wraz ze wskaźnikami KPI i celami. O ile wizja jest opisem przyszłości, o tyle strategia jest ścieżką, konkretnym planem jak tam dojść / jak posuwać się na drodze do wizji.

O ile wizja jest dokumentem długo- lub średniofalowym, z perspektywą kilku lat, o tyle strategia jest dokumentem średnio- lub krótkofalowym – najbliższe dwa lata, rok, niekiedy kwartał.

Podobnie jak wizja, strategia może mieć kilka poziomów kaskadowanych na obszary funkcjonalne, np. strategia rozwoju, strategia rynkowa, strategia produktowa, strategia utrzymania ruchu itd.

Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika