Term: Wizja

(por. strategia)

Wydaje się, że wizja jest pojęciem trudnym w polskich przedsiębiorstwach, gdyż bardzo często jej nie ma, a jeżeli jest, jest mocno szablonowa i płaska, gdyż została stworzona pod potrzeby audytu jednego z systemów zarządzania. Tymczasem wizja jest opisem tego, ku czemu firma dąży, jak ma wyglądać „firma jutra”, jak ma działać. Rzecz w sumie prosta, niemniej wymagająca spojrzenia w przyszłość i opisania tej przyszłości w perspektywie kilku lat. Jej podstawową funkcją jest zapewnienie kierunku rozwoju i inspiracja, którą można przekazać różnym interesariuszom, np. w ramach planu komunikacji.

Wizja często jest dość zwięzła i raczej nie przekracza pół strony A4. Często ma jednak rozwinięcie, mówiące o tym co konkretnie znaczą pojęcia w niej zawarte. Na przykład, jeżeli wizja mówi, że firma chce być organizacją uczącą się, to rozwinięcie mówi co konkretnie pod tym pojęciem rozumiemy, jak przekłada się to na ludzi. Co ważne, wizja (dokąd idziemy) rozwija się w wartości (jak działamy) oraz przekłada na strategię (jak tam dojść).

Wizja może też mieć kilka poziomów – ogólna wizja firmy, wizja autonomii zespołów (określająca poziom uprawnień, odpowiedzialności, umiejscowienie zespołów w firmie), wizja środowiskowa (której realizacją jest polityka środowiskowa) itd.

Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika