Term: Komputerowo wspomagane projektowanie [CAD]

(ang. Computer-Aided Designing)

Jest jednym z etapów wchodzących w skład zarządzania cyklem życia produktu (początek życia). Obejmuje narzędzia i techniki, których zadaniem jest wspomaganie całego cyklu działań realizowanych w ramach rozwoju nowego produktu i związanych z jego procesem projektowo-wytwórczym. W zakres komputerowo wspomaganego projektowania wchodzą następujące czynności: projektowanie, modelowanie geometryczne (bryłowe oraz powierzchniowe) oraz tworzenie i opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej, w tym struktury produktu i list kompletacyjnych. Celem czynności wchodzących w skład komputerowo wspomaganego projektowania jest opracowywanie w środowisku wirtualnym kompletnych trójwymiarowych modeli (będących reprezentacją konstrukcji) produktów oraz dwuwymiarowej dokumentacji technicznej tworzonej w oparciu o te modele.

Współczesne zaawansowane systemy CAD są wyposażone w następujące funkcjonalności: zaawansowane parametryzowanie modeli 3D, opracowywanie asocjatywnej dokumentacji technicznej, modelowanie oparte na cechach (ang. feature-based modelling), modelowanie szkieletowe oraz kontekstowe, realizacja prac w oparciu o cyfrową definicję produktu (ang. Model-Based Definition, MBD), zarządzanie wariantami i konfiguracjami produktu, możliwość tworzenia w modelach oraz złożeniach reguł, relacji oraz implementacji wiedzy inżynierskiej, automatyzacja działań projektowych z użyciem wbudowanych języków programowania oraz interfejsów programistycznych (ang. Application Programming Interface, API).

Synonimy hasła:
Computer-Aided Designing
Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika