Term: Proces biznesowy

(ang. business process)

Ustrukturyzowany, mierzalny oraz dynamicznie koordynowany zestaw aktywności lub logicznie powiązanych zadań, które muszą zostać wykonane w celu wytworzenia określonej wartości dla klienta lub wypełnienia kontraktu. Procesy biznesowe mogą być także postrzegane jako opis działań organizacji ukierunkowanych na rynek i w najogólniejszym znaczeniu obejmują:

  • procesy związane z fizycznymi materiałami – np. montaż komponentów lub transport produktów; dotyczą czynności wykonywanych przez ludzi w fizycznym świecie, włączając w to przenoszenie, składowanie, przetwarzanie, mierzenie itd.;
  • procesy związane z przetwarzaniem informacji – odnoszą się do w pełni zautomatyzowanych zadań wykonywanych przez programy komputerowe lub do częściowo zautomatyzowanych zadań wykonywanych przez ludzi wspomaganych przez programy komputerowe; ich przedmiotem jest tworzenie, przetwarzanie, zarządzanie lub dostarczanie informacji.

W procesach biznesowych zawarte są wszystkie czynności oraz wiedza przedsiębiorstwa na temat tego, jak opracowywać, produkować, wspierać, używać oraz wycofywać produkty z rynku. W ogólnym ujęciu proces biznesowy opisuje, jak określone działanie powinno być realizowane w danym przedsiębiorstwie. Wszystkie procesy biznesowe danego przedsiębiorstwa scalone w całość definiują sposób funkcjonowania organizacji.

Synonimy hasła:
Business process
Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika