Term: Zarządzanie procesami biznesowymi [BPM]

(ang. Business Process Management)

Praktyka korzystania z modelowania, automatyzacji czy wglądu w dane w celu optymalizacji działań biznesowych, przyjętych celów przedsiębiorstwa i operacji pracowników.