Term: Przemysłowy Internet Rzeczy [IIoT]

(ang. Industrial Internet of Things)

Jest poddomeną Internetu Rzeczy (IoT) skupiona na zastosowaniach w przemyśle. Rozwiązanie mające podobną architekturę do rozwiązań IoT – sensor/urządzenie sterujące – transmisja danych – platforma zbierająca dane/analizująca – warstwa prezentacyjna – przeglądarka, aplikacja mobilna lub wyjście po API do innych systemów decyzyjnych. IIoT różni się od IoT najczęściej typem zastosowanych czujników – większa dokładność, badane parametry takie jak ciśnienie, skład chemiczny, temperatura, lokalizacja w budynkach. Systemy IIoT z reguły wykorzystują protokoły komunikacyjne znane w przemyśle takie jak MQTT. Dane z systemów IIoT wykorzystywane są do parametryzacji produkcji (zliczanie produkcji, zużytych materiałów etc) oraz analizy predykcyjnej mającej na celu zmniejszenie awaryjności linii produkcyjnej lub poszczególnej maszyny. Często kiedy w celu analizy predykcyjnej wymagana jest analiza wielu parametrów wykorzystywany jest tzw Edge-Computing – czyi prowadzenie analizy w obrębie sensorów lub połączonych d nich komputerów przemysłowych (a nie na platformie zbierającej dane). Rozwiązania IIoT najczęściej integrowane są z systemami CMMS (Computerized Maintenance Management System) system utrzymania ruchu w fabryce.