Term: Lider

Lider w nowoczesnym zarządzaniu jest funkcją zespołową. Bardzo często to osoba wybierana przez zespół, ktoś cieszący się poważaniem, komu zespół ufa. Najczęściej jest to jeden z członków zespołu, primus inter pares, a nie ktoś z zewnątrz. Co bardzo istotne, nie jest to funkcja managerska, gdyż role lidera i managera są zupełnie inne.

Podstawową funkcją lidera jest prowadzenie zespołu na drodze do celu, motywowanie do osiągania wskaźników zespołowych, stymulowanie do doskonalenia, rozwiązywania problemów, pomysłów poprawy, rozszerzania i zdobywania nowych umiejętności. To lider jest łącznikiem pomiędzy zespołem a kierownictwem, to on prowadzi spotkania zespołu, koordynuje jego pracę, analizuje z zespołem wskaźniki, tworzy zespołowe plany działań itd.

Funkcje managerskie, takie jak zarządzanie procesem, organizacja materiałów, zarządzanie obecnością i zastępstwami (w skali całego zespołu), raportowość, analityka procesu pozostają w rękach mistrza lub kierownika obszaru, który najczęściej staje się managerem kilku zespołów.

Taka struktura zarządcza pozwala budować elastyczność i unikać mikrozarządzania, eliminuje filtry komunikacyjne i informacyjne, które bardzo często istnieją na poziomie średniej kadry kierowniczej, oraz znacząco przyspiesza działanie i ułatwia delegowanie zadań, gdyż nie odbywa się to na poziomie pojedynczych osób, a zespołu, który może dzielić się zadaniami i jest znacznie mniej podatny na przeciążenie, nieobecność, nadmierną zajętość. Dobrze działający system zespołów, posiadających swoich liderów jest źródłem nowych możliwości i poprawy efektywności firmy. Takie właśnie zespoły oczekiwane są przez metodykę ADMA w obszarze 5: Organizacja zorientowana na człowieka.

Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika