Postępy
0% ukończone

Charakterystyka lidera

Bezpośrednie kierownictwo nie jest zwykle właściwym podmiotem, który miałby przeprowadzać transformację na poziomie produkcji. W wielu firmach wierzy się, że postawa szefa produkcji jest kluczowa i nie można się z tym nie zgodzić. Jednakże rola kierownictwa polega na zrozumieniu kierunku, wspólnym określeniu celów, silnym wsparciu i cyklicznym przeglądzie prac pod kątem przeszkód, problemów i zgodności ze strategią.

Lider operacyjny powinien przede wszystkim potrafić przekonać i pozyskać wszystkich interesariuszy, aby uzyskać konsensus w zakresie standaryzowania i przygotowania poszczególnych operacji do transformacji. Kompetencje to zestaw wiedzy, umiejętności i postaw. W przypadku lidera transformacji znajomość technik i narzędzi optymalizacyjnych jest opcjonalna, ponieważ szeroka dostępność tego rodzaju informacji pozwala na dobranie tych odpowiednich do potrzeb.

Znacznie bardziej istotne umiejętności dotyczą pracy z ludźmi i skutecznego przekonywania ich do transformacji oraz szeregu drobnych zmian. Skuteczny lider transformacji powinien posiadać wiedzę z zakresu możliwości cyfryzowania, identyfikowania i analizowania marnotrawstwa, które należy eliminować w miarę standaryzowania i doskonalenia każdego procesu. Jego postawę cechują przede wszystkim skupienie na celu, szukanie rozwiązań problemów i pozytywne myślenie.

Charakterystyka zespołu transformacji

W tak zaawansowanej transformacji jaką jest cyfryzacja należy zadbać o komfort wszystkich interesariuszy. Dlatego najskuteczniejszy jest taki zespół, w którym reprezentowane są wszystkie interesy. Zespół interdyscyplinarny nie musi uczestniczyć w transformacji w pełnym wymiarze. Ważne jest, by lider był skupiony jedynie na tym zadaniu. Pozostali członkowie zespołu mogą uczestniczyć w działaniach zespołu czasowo, ze zmiennym zaangażowaniem, w miarę podejmowania różnych zadań.

Członków zespołu powinna cechować taka postawa jak lidera. Wszyscy członkowie zespołu powinni być optymistami szukającymi rozwiązań i skupionymi na celu oraz zaangażowanymi w przydzielane im zadania. Ich umiejętności powinny dotyczyć sprawnej organizacji pracy w obszarach, za które odpowiadają. Ponadto kluczowa jest ich wiedza z zakresu możliwości dokonania optymalizacji pod kątem technicznym, organizacyjnym i logistycznym. Reprezentując swoje obszary i osoby z tymi obszarami związane, członkowie zespołu transformacji powinni być autorytetami dla tych, z którymi będą przeprowadzać zmianę.

Skip to content