Term: Zespół

Definicja encyklopedyczna mówi najczęściej, że zespół to grupa osób pracująca wspólnie i mająca wspólny cel. Definicja z jednej strony prosta, z drugiej funkcjonalnie nieoczywista. Najprostszą formą zespołów w organizacji są zespoły działowe, np. dział sprzedaży, zespół zakupów itp. W większości przypadków grupy te można traktować jako zespoły, bo przecież pracują razem i mają wspólny cel, a zazwyczaj także i wskaźniki KPI. Jeżeli jednak taką definicję i podejście rozciągnąć na obszary operacyjne, np. produkcję, utrzymanie ruchu, jakość, logistykę, gdzie przecież ludzie też pracują razem i mają wspólne cele, to otrzymamy strukturę działową, bardzo często wręcz silosową, która nie jest tym, do czego zachęcają i stymulują metodyki takie jak WCM, ADMA, idea Pracownika 4.0.

Patrząc z perspektywy nowoczesnych systemów zarządzania najczęściej mówi się o zespołach zorganizowanych procesowo, nie działowo. Są one zatem definiowane w oparciu o wewnętrzny łańcuch wartości, są dla siebie wewnętrznymi dostawcami i klientami, a przez to, dzięki odpowiedniej strukturze wskaźników KPI i celów, pozwalają usprawnić proces i pokonywać bariery pomiędzy działami.
Wprowadzenie organizacji bazującej na zespołach szeroko uznawane jest za instrument poprawy, pozwalający na zmianę filozofii zarządzania na bardziej wspierającą, na przekazywanie uprawnień i rozliczanie z wyników, na wytworzenie poczucia odpowiedzialności za „swój obszar” działania. Zespół staje się podstawową jednostką organizacyjną w firmie.

Takie zespoły potrzebują liderów. Nie oznacza to tylko zmiany nomenklaturalnej (np. nazwanie kierownika obszaru liderem), ale szerszą przebudowę ról i odpowiedzialności, co skutkuje spłaszczeniem struktury organizacyjnej, lepszą komunikacją i zdecydowanie lepszym zaangażowaniem pracowników.

Zespoły mogą funkcjonować z na różnym poziomie autonomii. Zwykle na początku drogi definiuje się poziom samodzielności, do którego chcemy zmierzać, a zatem i poziom uprawnień (tzw. zespoły pół-autonomiczne). Z czasem i ewolucją wizji firma może podjąć decyzję o rozszerzaniu tych kompetencji zespołów i uwzględnieniu w nich np. zarządzania harmonogramem / zleceniami produkcyjnymi, zatrudniania nowych członków zespołu, zarządzania własnym budżetem (tzw. zespoły autonomiczne).

Kategoria hasła:
« Wróć do Słownika