Postępy
0% ukończone

Transformacja w zakresie modelu biznesowego pozwala na wdrożenie nowego, cyfrowej formy tworzenia wartości i zarządzania przedsiębiorstwem.

Model biznesowy to struktura koncepcyjna, która wspiera rentowność organizacji, obejmuje cel działalności przedsiębiorstwa, określa ofertę i determinuje sposób oferowania produktów lub usług. Model biznesowy to inaczej „pomysł na firmę”. Tworzy on również strukturę, która umożliwia zrozumienie, zaprojektowanie i przetestowanie pomysłu biznesowego, a następne jego przekształcenie w  dobrze działające przedsiębiorstwo. Efektywny model biznesowy pozwala kreować jakość z organizacji i zasobów firmy, a także określa w jaki sposób możliwe jest rentowne generowanie przychodów przy jednoczesnym tworzeniu wartości dla swoich klientów. W gospodarce przyszłości konkurencyjność przedsiębiorstw zapewnią cyfrowe modele biznesowe. Charakteryzuje je: 

 • wartość tworzona za pomocą technologii cyfrowych,
 • pozyskiwanie klientów i dystrybucja , która opiera się na kanałach cyfrowych,
 • cyfrowa innowacja biznesowa,
 • unikalna propozycja sprzedaży jest tworzona cyfrowo,
 • personalizacja oferty,
 • sprzedaż wartości,

Do kogo adresowana jest transformacja cyfrowa w obszarze modelu biznesowego?

Poniższa lista przedstawia otwarty zbiór przykładów problemów i wzywań, które mogą znaleźć swoje rozwiązanie po efektywnym przeprowadzeniu procesu transformacji:

 • ulepszenie produktów i usług – jakość tworzona na podstawie bliskiej relacji z odbiorcą,
 • personalizacja – dostosowanie produkcji do konkretnych, unikalnych oczekiwań klienta, możliwość określenia przez klienta paramentów produkcji,
 • zwiększenie zysków – oszczędności w zakresie logistyki, sprzedaży, zarządzania, identyfikacja i kapitalizacja nowych i niewykorzystanych strumieni przychodów,
 • przyciąganie nowych inwestycji – dzięki efektywności modelu i standardom organizacyjnym,
 • rekrutowanie nowych talentów – poprzez stabilizację miejsc pracy oraz budowanie wartości z pracy w firmie po stronie pracowników. Motywacja pracowników wszystkich szczebli.

Kategorie, które można poddać procesowi transformacji:

 • Cyfrowy model biznesowy – forma tworzenia wartości, w oparciu o zastosowanie technologii cyfrowych, która generuje korzyści dla klientów. Celem rozwiązania cyfrowego jest wygenerowanie takiej propozycji wartości, za którą klienci są gotowi zapłacić i wiążąc się z marką/przedsiębiorstwem. Poprzez implementacje nowych, cyfrowych modeli biznesowych zmianie mogą ulec również relacje z rynkiem. Dotychczasowi konkurenci mogą stać się sojusznikami we wspólnym procesie tworzenia łańcucha wartości.
Skip to content