Postępy
0% ukończone
  1. Czy został ułożony plan transformacji?
  2. Czy zostały zaplanowane niezbędne wyłączenia bądź relokacja zasobów zarówno ludzkich, jak i produkcyjnych?
  3. Czy zostali wytypowani specjaliści (wewnętrzni lub zewnętrzni), którzy będą nadzorować transformację?
  4. Czy zostały wytypowane podmioty, które zapewnią niezbędny wkład w transformację?
Skip to content