Postępy
0% ukończone

Opracowując mapę drogową w odniesieniu do inteligentnych rozwiązań produkcyjnych, nie dysponujemy specyficznymi wytycznymi, którymi powinniśmy się kierować. Wzorców map drogowych jest wiele, ale wszystkie zawierają ogólne wskazówki, które w dużej mierze pokrywają się. Dobrym punktem, od którego można zacząć, jest zdekomponowanie poszczególnych składowych według poniższego wzorca.

Komponenty mapy drogowej

Mapa drogowa zazwyczaj pokazuje etapy pracy lub poziomy dojrzałości, które musisz osiągnąć w technologii cyfrowej. Mogą to być:

KomponentCharakterystyka komponentu
Inicjatywy są organizowane według dat wydaniaZarówno upływ, jak i wymiar czasu należy zaprezentować graficznie w czytelny sposób. Określ, co stanie się z inicjatywą cyfrową, kiedy zostaną osiągnięte kamienie milowe.
Inicjatywy są pogrupowane według kategoriiGrupowanie zadań według kategorii pomaga uzyskać szerszą perspektywę, kiedy analizują szczegóły.
Przedstawione są koszty inicjatywyMapa powinna określać (szacować), jaki jest koszt każdego zadania. Inwestowanie w transformację cyfrową wymaga analizy kosztów na każdym kroku. Rozpocznij swoją podróż od inwentaryzacji.
Przedstawiono złożoność inicjatywyNiezależnie od kosztów, wdrażanie niektórych inicjatyw jest bardziej skomplikowane ze względu na wyzwania regulacyjne, liczbę obszarów w firmie, na które inicjatywa ma wpływ itd. Należy to pokazać na mapie.
Przedstawiono wpływ inicjatywyMapa powinna pokazywać, na jakie obszary działania i jednostki organizacyjne będą miały wpływ poszczególne działania. To świetne miejsce do zastosowania wizualizacji.
Pokazana jest priorytetyzacja inicjatyw i funkcjiCzasami ważne jest, aby podzielić zadania w mapie drogowej, by określić, jakie są ich priorytety. Możesz na przykład chcieć zająć się zadaniem o wysokim priorytecie i dużym wpływie, a nie tym o niskim priorytecie i małym wpływie. Zaawansowane wizualizacje, które ukazują to rozróżnienie, mogą pomóc uczestnikom na pierwszy rzut oka zorientować się w celach i krytycznych zadaniach transformacji.
Technologia przedstawiana jako aktywująca możliwości biznesoweMapa drogowa musi uwzględniać zarówno aspekty biznesowe, jak i technologiczne. Powinna obejmować zmiany w technologii i brać pod uwagę obecne i przyszłe możliwości organizacji, na przykład, zaplanowanie jakie narzędzia wprowadzisz, niezależnie od tego, czy są to platformy technologiczne, czy platformy zarządzania projektami.

Z powyższych informacji można wyodrębnić te, które są bardziej bądź mniej kluczowe w kontekście wdrażania inteligentnych rozwiązań produkcyjnych.

Jak zostało powiedziane wcześniej, z całą pewnością ważne jest właściwe zdefiniowanie kamieni milowych i zachowanie możliwości ich modyfikacji.

Także grupowanie kategorii jest istotne, jeśli wdrożenie obejmuje kilka rozwiązań. Jeśli na jednym obszarze wdrażamy rozwiązania IoT, a na innym roboty autonomiczne, starajmy się inicjatywy im towarzyszące od siebie oddzielić. Pamiętajmy, że nasz zespół nie musi mieć dogłębnej wiedzy o każdej technologii, unikajmy więc łączenia różnych inicjatyw.

Z tym zastrzeżeniem wiąże się także pokazanie złożoności i wpływu inicjatywy. Zdarza się, że niektóre rozwiązania objęte są rygorystycznymi normami, co nie musi dotyczyć innych, ze względu na ich charakter i innowacyjność. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na docelowych stanowiskach pracy uzbrojonych w te technologie. Może to wymagać stworzenia wewnętrznych regulacji, co bywa procesem czaso- i kosztochłonnym.

Ostatni, lecz nie mniej ważny aspekt to korelacja aspektów biznesowych i technologicznych. Należy uważać, by nie wpaść w pułapkę przeszacowania wpływu technologii, jakkolwiek widowiskowej, takiej jak choćby SI, na korzyści biznesowe. Mapa drogowa powinna pokazać zdolność kadry do czerpania jak największych korzyści z wprowadzonych zmian.

Skip to content