Postępy
0% ukończone

Jeżeli zdecydujemy się na którąś z zaproponowanych powyżej form pomocy, powinniśmy też wiedzieć, jak czytać późniejszy raport. W przypadku skanu ADMA istotnymi jego składowymi w odniesieniu do poszczególnych potencjalnych obszarów transformacji będą:

  1. utrzymanie ruchu (bieżące wsparcie służb, plany serwisowe) à „Zaawansowane technologie produkcyjne. Utrzymanie ruchu”
  2. łączność w hali produkcyjnej (łączność maszyn (autonomiczność, wymiana informacji), łączność ludzi) à „Fabryka cyfrowa. Połączona hala produkcyjna” / „Fabryka cyfrowa. Przejrzyste informacje na temat sytuacji w hali produkcyjnej”
  3. analiza procesu produkcyjnego (wsparcie systemów MES, SCADA, planowanie produkcji, kluczowe wskaźniki wydajności) / elastyczność wytwarzania à „Inteligentna produkcja. Od sztywnej automatyzacji do elastycznego wytwarzania” / „Inteligentna produkcja. Elastyczność i szybkość reagowania”
  4. wsparcie operatora (bieżąca praca, treningi, onboarding (wprowadzanie) nowych pracowników) à „Fabryka cyfrowa. Cyfrowe wsparcie operatora” / „Inteligentna produkcja. Zadania na hali produkcyjnej”

Analizując raporty z audytów, powinniśmy skupić się na obszarach, w których występuje największe odchylenie od najmniejszych akceptowalnych wartości. Jednak nie zawsze musi być to nasza droga do transformacji. Jest ona także determinowane kosztami, które nie zawsze rekompensuje potencjalny zysk z wprowadzonego rozwiązania. Dlatego dobrym pomysłem będzie rozważenie potencjalnych rozwiązań przez pryzmat matrycy priorytetów.

Skip to content