Postępy
0% ukończone

Podobnie jak w innych etapach tej transformacji ukończenie etapu testowego można oceniać w dwóch kategoriach.

W zakresie zarządzania zasobami etap ten kończy się np. zweryfikowaniem wyznaczonych celów (polityki, strategii czy modelu biznesowego) oraz zastosowaniem podejścia metodologicznego. W procesie weryfikacji sprawdza się skuteczność metod transformacji na poziomie maszyn, procesu lub fabryki w zakresie zużycia surowców, materiałów, energii oraz przepływu odpadów.

W obszarze zgodności i innowacji etap kończy się weryfikacją skuteczności w następujących dziedzinach:

  • metody integracji nowych przepisów w zakresie własnych produktów, procesów i łańcucha dostaw, a także terminowość metod;
  • systemy kontroli strukturalnej, testów porównawczych i zarządzania ze wskaźnikami, które wykraczają poza istniejące zasady i regulacje;
  • działania ukierunkowane na minimalizację wpływu na środowisko (na przykład w obszarze efektywnej gospodarki zasobami i odpadami lub redukcji emisji CO2);
  • skuteczność testów wpływu produktów na środowisko w całym cyklu ich życia (np. ślad węglowy), dokonanie ocen porównawczych w celu określenia statusu naszych działań w stosunku do innych firm.

Na ewentualnej liście kontrolnej dla tego etapu transformacji znalazłyby się następujące punkty:

  • weryfikacja przyjętej strategii/modelu biznesowego;
  • weryfikacja celów, metod i działań oraz systemów kontroli.

Przed przystąpieniem do wdrażania finalnych zmian, tam gdzie to możliwe, powinno się przeprowadzić test w postaci programu pilotażowego.

Skip to content