Postępy
0% ukończone

Proces testowania musi zostać przeprowadzony w dwóch obszarach.

W zakresie zarządzania zasobami proces ten oznacza m.in.

  • wyznaczenie konkretnych celów;
  • testowe wdrożenie podejścia metodologicznego, które obejmuje transformację na poziomie maszyn, procesu i/lub fabryki w zakresie zużycia materiałów, zużycia energii oraz przepływu odpadów.

W obszarze zgodności i innowacji proces testowania obejmuje m.in.

  • stosowanie metod integracji nowych przepisów w zakresie produktów, procesów i łańcucha dostaw – celem testów jest weryfikacja oraz wskazanie najskuteczniejszych i najbardziej terminowych metod;
  • pilotażowe wdrożenie systemu kontroli strukturalnej, testów porównawczych i zarządzania ze wskaźnikami, które wykraczają poza istniejące zasady i regulacje;
  • pilotażowe wdrożenie podejścia metodologicznego, obejmującego działania ukierunkowane na minimalizację wpływu na środowisko w ramach procesów biznesowych;
  • zastosowanie zrównoważonych kart wyników (ang. Balanced Scorecards autorstwa Roberta Kaplana i Davida Nortona). Przykłady użycia można znaleźć m.in. w tekście „Zrównoważona karta wyników jako sposób pomiaru efektywności zespołów w organizacji” Daniela Gajdy albo w artykule „Zrównoważona karta wyników: znaczenie i przykład” na stronie internetowej Triangle Innovation Hub;
  • testowanie wpływu produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. Jest to element strukturalnie zintegrowany z procesem rozwoju (produktu, procesu, usługi), w którym zidentyfikowano wszystkich ważnych interesariuszy łańcucha wartości i przeprowadzono (pierwsze) oceny porównawcze – celem jest ocena statusu w stosunku do innych firm.
Skip to content