Postępy
0% ukończone

Przed przystąpieniem do transformacji warto zapoznać się z trzema strategiami biznesowymi, które mogą pomóc w przeprowadzeniu zrównoważonych transformacji myślących przyszłościowo firm. To kolejno Look Ahead, Look Inside oraz Look Around.

Pierwsza z nich to Look Ahead, czyli zrozumienie zagrożeń i – co ważniejsze – możliwości, które pozwalają Ci zmierzać w stronę zrównoważoności. Niektórzy liderzy będą musieli wyjść z pułapki myślenia krótkoterminowego, które wynikaja na przykład z konieczności uzyskania odpowiednich wyników krótkoterminowych.

Dla przykładu: jednym z pierwszych poleceń Paula Polmana, Dyrektora Zarządzającego Unilever, było zakończenie raportowania kwartalnego i wytycznych w zakresie zarobków – z jednoczesnym przeorientowaniem udziałowców na długofalową kondycję firmy. Mimo początkowych strat, sięgających 8%, Unilever odbił się i następnie w ciągu dekady osiągnął znaczące zyski.

Kolejna strategia to Look inside, która polega na rozważeniu, jakie operacje biznesowe mogłyby zmienić i przyspieszyć transformację w stronę większej zrównoważoności. Dotyczy ona również wprowadzenia zrównoważoności do istniejących modeli biznesowych.

Trzecią strategią mogącą pomóc w zrównoważonej transformacji jest Look around, czyli wzmocnienie ekosystemu biznesowego w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej. Chodzi tutaj o budowanie zdolności na bazie trójkąta: wiedza, umiejętności i technologie lub kreowanie wpływu potrzebnego do przeprowadzenia wewnętrznej transformacji.

Przykładem takiego podejścia może być powołanie sojuszu SFPA, Sustainable Food Policy Alliance, wiążącego czterech liderów sektora przemysłu przetwórstwa spożywczego – firmy Danone, Mars, Nestle i Unilever. Zidentyfikował on pięć kluczowych obszarów: środowisko, żywność, przejrzystość konsumencka, ludzie i społeczności oraz bezpieczeństwo żywności. Zaplanowano przekierowanie z tradycyjnych rozwiązań przemysłowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego poprzez zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz projektowanie produktów możliwych do ponownego użycia i takich, które można poddać recyklingowi, wprowadzenie kompostowalnych opakowań, a także wydłużenie użyteczności produktów i materiałów.

Skip to content