Postępy
0% ukończone

Opracowanie studiów wykonalności w odniesieniu do poszczególnych inicjatyw wymaga pracy co najmniej kilkuosobowego zespołu. W jego skład wchodzą pracownicy firmy. Warto także nawiązać współpracę z konsultantami, firmami IT oraz dostawcami rozwiązań technicznych i informatycznych. To właśnie uwarunkowania techniczne będą rzutować na koncepcje dotyczące infrastruktury, a potrzeby dotyczące dostępności danych określają pośrednio wymagania w zakresie jej parametrów technicznych. Informacje na ten temat są także niezbędne do oszacowania kosztów.

Decyzja o zakresie i formie budowy lub rozbudowy infrastruktury jest jednym z kluczowych wyborów w procesie transformacji cyfrowej procesów administracyjnych i biznesowych. Sam proces mogą utrudniać zarówno już istniejące wymagania i infrastruktura, jak i inne plany rozwoju systemów informatycznych.

Wyszukiwanie podmiotów, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwo w opracowaniu studium wykonalności, można rozpocząć od skorzystania z wyszukiwarek lub baz podmiotów dostępnych na portalu Platforma Przemysłu Przyszłości. Na portalu dostępna jest także baza ekspertów, która budowana jest razem z osobami, które na co dzień współpracują z wieloma podmiotami na rynku.

Ponadto dobrym miejscem do poszukiwań są:

  1. jednostki naukowo-badawcze;
  2. uczelnie wyższe;
  3. DIH/EDIH – Huby Innowacji Cyfrowych.
Skip to content