Postępy
0% ukończone

W zakresie zarządzania energią proces testowania obejmuje m.in.

  • wyznaczenie konkretnych celów;
  • testowe wdrożenie podejścia metodologicznego, które obejmuje transformację na poziomie maszyn, procesu oraz fabryki w zakresie zużycia energii.

W obszarze zgodności i innowacji proces testowania obejmuje m.in.:

  • stosowanie metod integracji nowych przepisów w zakresie produktów, procesów i łańcucha dostaw – celem testów jest weryfikacja oraz wskazanie najskuteczniejszych i najbardziej terminowych metod;
  • pilotażowe wdrożenie systemu kontroli strukturalnej, testów porównawczych i zarządzania ze wskaźnikami, które wykraczają poza istniejące zasady i regulacje;
  • pilotażowe wdrożenie podejścia metodologicznego, obejmującego działania ukierunkowane na minimalizację wpływu na środowisko np. poprzez redukcję emisji CO2;
  • testowanie wpływu produktów na środowisko w całym cyklu ich życia – jest to element strukturalnie zintegrowany z procesem rozwoju (produktu, procesu, usługi), w którym zidentyfikowano wszystkich ważnych interesariuszy łańcucha wartości i przeprowadzono (pierwsze) oceny porównawcze – celem jest ocena statusu w stosunku do innych firm.
Skip to content