Postępy
0% ukończone

Główne problemy związane z wprowadzaniem rozwiązań z zakresu OZE mogą mieć charakter:

  • finansowy;
  • organizacyjny;
  • czasowy (krótko-, średnio- lub długoterminowy);
  • przedmiotowy (związany bezpośrednio z przedsiębiorstwem lub pośredni, a więc związany z łańcuchem dostaw lub interesariuszami).

Przechodzenie od gospodarki tradycyjnej do zdekarbonizowanej wymaga nie tylko przemian świadomościowych, ale i wielu kosztownych zmian systemowych, tworzenia nowych modeli biznesowych, analizy barier ekonomicznych oraz prawnych i innych miękkich, poza-technologicznych działań mających na celu dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych wyzwań ekonomii zeroemisyjnej.

Przynajmniej na początku procesu transformacji przedsiębiorcy będą poszukiwać pomocy specjalistów z zewnątrz, oferujących wsparcie (często odpłatnie) w tworzeniu nowych modeli biznesowych, zakładających podejście systemowe w duchu taksonomii UE wraz z możliwościami pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Trend ten jest potwierdzany przez kolejne dokumenty UE publikowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności ekologicznej w Europie do 2050 roku.

Skip to content