Transformacja w obszarze rozwoju kadr: Kompetencje poznawcze i społeczne

Wsparcie procesu transformacji cyfrowej

Rozpoczynasz transformację w zakresie kompetencji poznawczych i społecznych Twojego zespołu. Ta transformacja pozwoli Ci świadomie zaplanować rozwój pracowników, dzięki któremu będą lepiej i szybciej się uczyć oraz efektywniej i precyzyjniej komunikować. 

Powinniśmy patrzeć na tę kategorię transformacyjną jak na proces edukacyjny wpływający na poziom wykorzystania umiejętności ludzkich, społecznych, komunikacyjnych, a także na poziom inteligencji emocjonalnej pracowników. Rozwinięcie tych kompetencji ułatwia ludziom poruszanie się w środowisku pracy oraz budowanie głębszych relacji z klientami lub partnerami. 

Dzięki kompetencjom poznawczym i społecznym zwiększa się również tempo nauki pracowników, co przekłada się na skrócenie czasu wdrożeń. Szybko uczący się zespół jest fundamentem funkcjonowania firmy dążącej do elastyczności. Rozwinięte kompetencje poznawcze zwiększają również otwartość pracowników na zmiany organizacyjne lub technologiczne.  

Aby zwiększyć szanse powodzenia Swojej transformacji, podążaj za podpowiedziami w tym szkoleniu. Jeśli w prowadzeniu transformacji zamierzasz wykorzystać przygotowane przez nas narzędzia na Platformie Cyfrowej, wskazówki ze szkolenia będą bardzo pomocne w realizowaniu zadań wskazanych na naszej Platformie.

Otwarta rejestracja

Moduł zawiera:

  • 5 zagadnień
  • 27 tematów
Skip to content