Postępy
0% ukończone

Testowanie procesu transformacji w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii obróbkowych / technologii wytwarzania jest zagadnieniem niesłychanie złożonym. O ile przy testowaniu procesu transformacji technologii cyfrowych symulacje są oczywiste i prowadzone na wdrażanych rozwiązaniach cyfrowych, o tyle w przypadku technologii opartych na prawach fizyki zagadnienie testowania komplikuje się. Nie jest możliwe bowiem przeprowadzenie wirtualnej symulacji złożonych procesów technologicznych, takich jak np. obróbka skrawaniem z udziałem dodatkowych źródeł energii. Prawdą jest, że da się symulować takie procesy przy znacznych nakładach pracy naukowej i z zastosowaniem infrastruktury badawczej wzbogaconej o rozbudowaną infrastrukturę obliczeniową, jednak w przypadku transferu zaawansowanych technologii wytwarzania na poziomie MŚP jest to ekonomicznie nieuzasadnione, o ile firma nie jest partnerem jednostki badawczej i nie bierze udziału w pracach polegających na rozwoju danej technologii jako tester i przyszły beneficjent.

Tak więc w przypadku transformacji zaawansowanych technologii prace przedwdrożeniowe będą polegały przede wszystkim na:

  1. przedwdrożeniowej analizie ryzyka procesów technologicznych utworzonych z zastosowaniem wdrażanych zaawansowanych technologii, szczególnie w kontekście nakładów i tempa ich zwrotu przy wystąpieniu komplikacji lub konieczności adaptacji procesów;
  2. testach na poziomie zarządzania i organizacji produkcji w oparciu o nowe procesy technologiczne;
  3. wytworzeniu serii informacyjnej lub serii do analizy porównawczej (benchmarkingu) w warunkach dostawców komponentów technologii, w ich centrach badawczych lub u podmiotów współpracujących:
    • dostawców urządzeń (obrabiarki, urządzenia współpracujące),
    • dostawców narzędzi,
    • dostawców know-how zaawansowanych technologii;
  4. analizie i korektach uzyskanych z benchmarkingu efektów.

W przypadku krytycznych gałęzi przemysłu, takich jak lotnictwo, przemysł samochodowy czy przemysł medyczny, niezbędne może okazać się przeprowadzenie złożonych badań na modelach. Gotowe produkty w takich gałęziach przemysłu przechodzą dodatkowo skomplikowany i większości długotrwały proces certyfikacji w oparciu o serie informacyjne wyprodukowane w warunkach produkcyjnych z zastosowaniem podlegających transformacji zaawansowanych technologii wytwarzania/obróbki.

Takie badania mogą wpłynąć nie tylko na duże przedsiębiorstwa czy koncerny, ale także na ich kooperantów, którymi często są firmy małe lub MŚP. Proces certyfikacji jest specyficzny dla danego produktu czy gałęzi przemysłu i może negatywnie wpłynąć na kondycję MŚP podejmującego się transformacji technologicznej.

Skip to content