Postępy
0% ukończone

Wdrożenie w przedsiębiorstwie zaawansowanych technologii obróbkowych będzie miało wpływ na:

  • park maszynowy – obrabiarki dostosowane do zaimplementowanych nowoczesnych lub hybrydowych technologii produkcyjnych;
  • infrastrukturę technologiczną (pomieszczenia, media, bezpieczeństwo);
  • pogrupowanie obrabiarek w gniazda, linie i wydziały realizujące określoną strategię produkcji (np. elastyczne czy autonomiczne systemy produkcyjne);
  • procesy technologiczne i sposób ich harmonogramowania;
  • narzędzia;
  • oprzyrządowanie;
  • systemy transportowe;
  • systemy magazynowania;
  • infrastrukturę informatyczną przygotowania technologii;
  • kwalifikacje kadry technologów i kadry zarządzającej.

Można stwierdzić, że obszar oddziaływania wdrażania zaawansowanych technologii obróbkowych będzie tym szerszy, im bardziej kompleksowo technologie te będą wdrażane na poziomie gniazd, linii, oddziałów i całych zakładów produkcyjnych. Proces ten musi być więc powiązany z pozostałymi procesami restrukturyzacji przedsiębiorstwa w całości lub w części.

Skip to content