Postępy
0% ukończone

Tego typu pytania powinny zostać przekazane przedstawicielom przedsiębiorstwa, w którym planowany jest audyt, przed planowaną datą audytu

Zakres audytu technologicznego, wykonywanego pod kątem konieczności i możliwości wdrażania zaawansowanych technologii wytwarzania, powinien obejmować:

  • audyt stosowanych technologii;
  • cykl życia, możliwości rozwoju, uzyskiwane parametry, możliwość zastosowania do nowych produktów;
  • audyt systemów komunikacji i innych systemów wspomagających systemy IT, logistykę;
  • audyt organizacji firmy – metody organizacyjne i sprawność organizacji;
  • audyt kultury zarządzania innowacjami – wdrażane innowacje, nowe produkty i technologie;
  • audyt wytwarzanych produktów – zawansowanie technologiczne, cykl życia, jakość, produktywność, spełnienie wymagań klientów, miejsce na rynku, ocena konkurencji.
Skip to content