Postępy
0% ukończone

Należy spodziewać się, że ośrodki wsparcia w procesie transformacji będą w stanie przeprowadzić kompleksowe analizy w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania. Będą to, podobnie jak w pozostałych procesach analizy i prac przedwdrożeniowych, przede wszystkim centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, które najczęściej znajdują się w zasobach wyższych uczelni technicznych oraz parki technologiczne. Wykwalifikowana kadra współpracująca z przemysłem powinna przeprowadzić niezbędne analizy przedwdrożeniowe w oparciu o wiedzę naukową kadry z wyższych uczelni technicznych.

W przypadku zaawansowanych technologii wytwarzania/obróbki takie studia wykonalności są obarczone wysokim ryzykiem, w związku z czym małym firmom i MŚP nie zaleca się polegać na wynikach analiz w odniesieniu do rzadko wdrażanych i niszowych technologii. Nie posiadając odpowiedniego własnego zaplecza B+R, nie będą mogły przeprowadzić dostatecznie szybkiej adaptacji do stosowanego procesu technologicznego.

Skip to content