Postępy
0% ukończone

Audyty pozwalają na zidentyfikowanie braków występujących w różnych działach przedsiębiorstwa, dzięki czemu można przeprowadzić szkolenia dla pracowników i umożliwić im zdobywanie kompetencji niezbędnych do wydajnej oraz efektywnej pracy, a także zapewnić bezpieczeństwo danych newralgicznych w działalności przedsiębiorstwa.

Bardzo ważnym aspektem rozmów między przedstawicielami wydziałów a kierownictwem jest kwestia narzędzi. Szkolenie z zakresu systemu ERP, który nie jest optymalny dla danego przedsiębiorstwa, może przynieść znikome korzyści w porównaniu ze zmianą rozwiązania na lepiej odpowiadające potrzebom organizacji. Często praktykowane jest wybieranie narzędzi na podstawie sugestii producentów lub sprzedawców, z pominięciem uwag pracowników co do ich preferencji lub wymagań. O wiele łatwiej jest przekonać pracowników do nowego narzędzia, jeżeli brali oni aktywny udział w jego wyborze. Zdarza się oczywiście, że pracownicy są oporni na jakiekolwiek proponowane nowe rozwiązania i żadne z nich nie spotka się z przychylnością kadry.

Skip to content