Postępy
0% ukończone

Na podstawie analizy procesów oraz rozmów z przedstawicielami działów przedsiębiorstwa należy dokonać wyboru najważniejszych i najbardziej potrzebnych szkoleń, które poprawią kompetencje w wymaganych zakresach. Przykładowe, najczęściej pojawiające się tematy to: bezpieczeństwo sieci komputerowej, tworzenie kopii zapasowych newralgicznych danych tzw. backup (najlepiej w systemie 3-2-1, czyli 3 kopie na 2 różnych nośnikach z 1 kopią w innej niż siedziba przedsiębiorstwa lokalizacji), aktualne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa (wyłudzenia, phishing, szpiegostwo przemysłowe) oraz szkolenia w przystępny sposób przedstawiające zmiany prawne obowiązujące w danym segmencie przedsiębiorstwa (zmiany w zakresie księgowości i przepisów kodeksu pracy, nowe i zmienione obostrzenia handlowe, wprowadzanie nowych rozwiązań finansowych, takich jak PPK, IKE/IKZE i inne).

Wspólnym mianownikiem każdej transformacji z zakresu kompetencji jest to, że szkolenia są niezbędne do poprawy wydajności przedsiębiorstwa i rozwoju każdego z pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko i zakres obowiązków. Uniwersalne kompetencje techniczne, w tym cyfrowe, to umiejętność korzystania z techniki specyficznej w danej branży i traktowania rozwiązań ICT jako narzędzi ułatwiających pracę – zarówno bezpośrednio pracownikowi, jak również działom wspierającym, dla których łatwy i szybki dostęp do aktualnych i bieżących informacji jest niezwykle pomocny. Nie należy też zapominać o łatwiejszym zarządzaniu zadaniami przez kierownictwo średniego i wyższego szczebla.

Dobrze widziany przez przedsiębiorców jest także rozwój umiejętności, które zmniejszają ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych. Nabycie przez pracowników kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa pozwoli zminimalizować ryzyko utraty własności intelektualnej i kosztownych przerw w pracy organizacji spowodowanych awarią sieci lub włamaniem. Poprawne rozumienie działania sterowników PLC i interfejsów maszyna-człowiek pozwoli pracownikom działu produkcji zmniejszyć opóźnienia i straty wydajności podczas wytwarzania produktu.

Zdobycie kompetencji w dziedzinie sztucznej inteligencji lub e-Science może pomóc w rozwijaniu umiejętności cyfrowych jednostki i zwiększać przenikliwość techniczną w nowych dziedzinach – od nauki o wizualizacji i eksploracji danych, przez inteligencję obliczeniową, po przetwarzanie języka naturalnego.

Skip to content