Postępy
0% ukończone

Na podstawie danych uzyskanych w poprzednim etapie należy wybrać najlepszą dla danego procesu usługę szkoleniową. Po jej zakończeniu należy przeprowadzić analizę jej wpływu na przedsiębiorstwo.

W dobie powszechnego dostępu do zasobów internetowych, podstawowe szkolenia na dany temat można odbyć bezpłatnie na wielu ogólnodostępnych platformach. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mogą, nie generując kosztów dla firmy, poznać podstawy danego narzędzia lub w pewnym stopniu poszerzyć swoją wiedzę na określony temat. Rzadko zdarza się, aby szkoleniowiec przekazywał całą swoją wiedzę i know-how w sposób darmowy. Jednak czasami nieodpłatne prezentowanie pewnych podstawowych zakresów lub fragmentów szkoleń traktowane jest jako działanie marketingowe, mające zachęcić do wykupienia pełnej wersji kursu właśnie u danej osoby/w danej firmie. Darmowe szkolenia mają pewne wady: w niektórych przypadkach nie da się zweryfikować doświadczenia prowadzącego, zdarza się również brak profesjonalizmu w przekazywaniu informacji, co często powoduje, że pracownik zaczyna wątpić w swoją wiedzę i umiejętności dotyczące danego rozwiązania. Źle przeprowadzone szkolenie może więc przynieść skutek odwrotny od zamierzonego – zamiast poprawić wydajność pracy, wprowadza utrudnienia. W przypadku płatnych szkoleń prowadzonych przez profesjonalne firmy także nie można mieć pewności co do tych kwestii, jednak bardzo często niezadowolenie ze strony odbiorców skutkuje zniknięciem z rynku przedsiębiorstwa pobierającego opłaty o wiele szybciej niż w przypadku osób oferujących darmowe kursy.

Skip to content