Postępy
0% ukończone

Przedstawiciele każdego działu przedsiębiorstwa: księgowości, marketingu, HR, sprzedaży, zakupów, rozwojowych oraz produkcyjnych, powinni określić swoje potrzeby oraz ograniczenia, jakim można zaradzić przez zmiany i poszerzenie kompetencji technicznych pracowników.

Po zdecydowaniu, jakie umiejętności mogą usprawnić pracę poszczególnych działów, należy skupić się na wprowadzeniu do strategii rozwojowej szkoleń niezbędnych do ich wdrożenia i obsługi.

Firmy z sektora MŚP również mogą podążać tą ścieżką, jednak ze względu na ograniczenia związane z wielkością i dostępnym budżetem, skala przedsięwzięć szkoleniowych bywa znacznie ograniczona. Dobrą praktyką jest wysłanie kadry kierowniczej na kurs z nowego narzędzia lub systemu, np. zaktualizowanego w 2015 roku systemu zarządzania jakością ISO 9001. Po ukończeniu szkolenia, które ze względu na mniejszą liczbę uczestników było tańsze niż przeszkolenie całej kadry zaangażowanej w prowadzenie systemu, management średniego szczebla może we własnym zakresie przeszkolić podległych im pracowników, dodatkowo skupiając się na zagadnieniach dotyczących ich komórki lub wydziału oraz budując lepsze relacje ze współpracownikami.

Skip to content