Postępy
0% ukończone

Opracowanie studiów wykonalności w odniesieniu do poszczególnych projektów/inicjatyw wymaga pracy co najmniej kilkuosobowego zespołu. Najczęściej składa się on z pracowników przedsiębiorstwa, często jednak korzysta się też z pomocy osób z zewnątrz.

Opracowanie studiów wykonalności powinno odbywać się wspólnie z konsultantami, firmami IT oraz dostawcami rozwiązań technicznych i informatycznych, gdyż uwarunkowania techniczne będą rzutować na koncepcję i wymagania dotyczące infrastruktury. Z kolei wymagania dotyczące dostępności danych określają pośrednio wymagania w zakresie parametrów technicznych infrastruktury, co pozwala oszacować koszty.

Decyzja o zakresie i formie budowy (lub rozbudowy) infrastruktury jest jedną z kluczowych w procesie transformacji cyfrowej procesów administracyjnych i biznesowych. Sam proces mogą utrudniać zarówno istniejące wymagania i infrastruktura, jak i plany co do rozwoju systemów informatycznych.

Podmioty świadczące usługi studium wykonalności i eksperymentalnej weryfikacji transformacji

Wyszukiwanie podmiotów, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwo w opracowaniu studium wykonalności, można rozpocząć od portalu PrzemyslPrzyszlosci.pl, korzystając z dostępnych tam wyszukiwarek lub baz podmiotów.

Baza ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości zbudowana jest przy współpracy z osobami na co dzień współpracującymi z wieloma podmiotami na rynku: Platforma Przemysłu Przyszłości (przemyslprzyszlosci.gov.pl)

Ponadto dobrym miejscem do poszukiwań są:

  1. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości;
  2. jednostki naukowo-badawcze;
  3. uczelnie wyższe;
  4. DIH/EDIH – Huby Innowacji Cyfrowych.
Skip to content