Postępy
0% ukończone

Potencjalne problemy związane z wdrożeniem są jednocześnie najczęściej występującymi problemami przy wdrożeniach projektów informatycznych. Oczywiście omawiana transformacja koncentruje się na danych i ich analizie oraz problemach mogących z tego wynikać, na przykład trudnościach integracyjnych, ale ta kategoria występuje także przy bardziej standardowych wdrożeniach systemów. Główne problemy, z jakimi się możemy zetknąć dotyczą następujących obszarów:

 • doświadczenie użytkownika:
  • brak nowoczesnych technologii internetowych z responsywnym projektowaniem,
  • brak aplikacji mobilnych i zaangażowania społecznego,
  • istniejące wytyczne dotyczące stylu i szablony interfejsu użytkownika nie są przyjazne dla klienta;
 • problemy z wydajnością i dostępnością:
  • zbyt wiele integracji powoduje problemy z wydajnością i dostępnością na przykład serwisu bankowego,
  • duża złożoność platformy skutkuje dłuższym czasem potrzebnym na wdrożenie,
  • brak wspólnych komponentów i struktur wielokrotnego użytku, brak możliwości ponownego wykorzystania i automatyzacji podczas migracji;
 • rozwiązanie niezgodne z ogólną strategią cyfrową:
  • wdrażane rozwiązanie nie w pełni realizuje założenia wynikające z analizy wymagań i modelu docelowego (TO-BE),
  • w istniejącym systemie brakowało pewnych funkcji, które nie zostaną zaimplementowane przy wdrażaniu rozwiązania;
 • wysoki koszt utrzymania:
  • wysokie koszty uzyskiwania licencji na oprogramowanie i wsparcia, ze względu na różnorodność produktów i technologii,
  • wiele starszych technologii wychodziło z użytku i przestawały być wspierane;
 • wysoki koszt infrastruktury:
  • produkt, który wymaga zaawansowanych konfiguracji serwerów,
  • brakuje jednej, nowoczesnej oferty produktowej łączącej różne funkcje w ogólnej przestrzeni cyfrowej,
  • obecna platforma wymaga dedykowanej infrastruktury.
Skip to content