Postępy
0% ukończone
  • Wybierz lidera transformacji w obszarze cyfrowego obiegu danych i zespół projektowy, dyrektora ds. cyfryzacji (ang. CDO – Chief Digital Officer) lub dyrektora ds. danych (ang. CDO – Chief Data Officer). Jeśli zakres cyfryzacji jest szerszy, a przedsiębiorstwo należy do grupy średnich lub dużych przedsiębiorstw, zalecane jest, aby na potrzeby wsparcia transformacji cyfrowej, powołana została także rada ds. transformacji cyfrowej.
  • Opracuj przypadki użycia danych – należy to wykonać oddzielnie w odniesieniu do każdego działania, ponieważ każdy przypadek użycia / projekt danych jest inny.
  • Opracuj mapę modeli procesów biznesowych – modele procesów biznesowych są materiałem wyjściowym do dalszej optymalizacji, reorganizacji oraz budowy nowych procesów w wersji po transformacji cyfrowej. Są też elementem tworzenia nowych modeli biznesowych.
  • Zinwentaryzuj wszystkie elementy infrastruktury i stosowane systemy teleinformatyczne, na przykład w formie modeli danych i aplikacji oraz modeli technologicznych, w notacji ArchiMate (lub podobnych).
  • Skataloguj wszystkie zbiory danych, z których chcesz korzystać, oraz – ewentualnie – narzędzia, za pomocą których będzie można uzyskać do nich dostęp.
Skip to content