Postępy
0% ukończone

Wśród pytań, które zadajemy sobie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przedsiębiorstwo korzysta z danych, te istotne z punktu widzenia analizy danych, mogą brzmieć następująco: czy twoje przedsiębiorstwo korzysta z danych do:

 1. optymalizacji kluczowych procesów operacyjnych i biznesowych,
 2. ograniczenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem, zgodnością i zarządzaniem,
 3. odkrywania nowych źródeł przychodów, klientów, produktów, przychodów operacyjnych i rynkowych,
 4. stworzenia bardziej zróżnicowanych, atrakcyjnych doświadczeń klienta.

Większość organizacji nie ma pojęcia, jak odpowiedzieć na te pytania, ponieważ brakuje im wzorca, do którego mogłyby się odnieść. Potrzebują one testu porównawczego. Jedną z takich metryk, wzorców, jest Big Data Business Model Maturity Index (wskaźnik dojrzałości modelu biznesowego w zakresie Big Data).

Na kryteria przystąpienia do transformacji w obszarze obiegu danych składają się kryteria wspólne dla wszystkich obiektów transformacji i kryteria specyficzne. Do kryteriów wspólnych dla procesów organizacyjnych i biznesowych możemy zaliczyć w szczególności:

 • Zamodelowane procesy biznesowe – wszystkie procesy w organizacji powinny być opisane za pomocą diagramów. Opisanie procesów i zależności pomiędzy nimi umożliwia nakreślenie zadań związanych z transformacją.
 • Wdrożony system ERP – poprawnie wdrożony system ERP, który posiada aktywne i właściwie wdrożone moduły w zakresie co najmniej: kadr/płac, finansów/księgowości, gospodarki materiałowej, budżetowania i planowania, controllingu.

Kluczowe obiekty działań transformacyjnych w przedsiębiorstwach powinny także spełniać kryteria specyficzne dla poszczególnych obszarów:

 • Zarządzanie (ang. Management)
  • wdrożony moduł zarządzania produkcją w systemie ERP;
  • wdrożony moduł zarządzanie projektami i podejście projektowe do realizacji inicjatyw w przedsiębiorstwie; zarządzanie budżetami i harmonogramami projektów;
 • Działania operacyjne (ang. Operations)
  • wdrożony moduł zarządzania produkcją w systemie ERP, jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną;
  • wdrożony moduł sprzedaż w systemie ERP;
 • Marketing / Sprzedaż (ang. Marketing / Sales)
  • wdrożony moduł sprzedaż w systemie ERP;
  • wdrożony i aktywny system klasy CRM (ang. Customer Relationship Management);
  • skonfigurowane konto Google Analytics;
  • wdrożony system zbierania danych ze stron WWW, np. Google Analytics;
  • zainstalowany Piksel Facebooka, o ile prowadzone są kampanie Facebook Ads;
 • Finanse (ang. Finance)
  • wdrożony moduł zarządzania produkcją w systemie ERP;
 • Prace badawczo-rozwojowe (ang. Research and Development)
  • zdefiniowana została strategia prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa oraz określone zostały wybrane problemy badawcze;
  • wdrożony moduł zarządzanie projektami i podejście projektowe do realizacji inicjatyw w przedsiębiorstwie; zarządzanie budżetami i harmonogramami projektów.
Skip to content