Postępy
0% ukończone

Na mapę drogową transformacji cyfrowej modelu biznesowego może składać się wiele różnych działań. Nie istnieje jednak wzorzec referencyjny dla tego rozwiązania. Nie ma również wytycznych, które jednoznacznie określają jego poziom szczegółowości.

Mapa drogowa powinna zawierać dwie części: diagnostyczną i wdrożeniową. Poszczególne składowe mapy mogą być przedstawione albo w sposób ogólny, albo zawierać dokładne szczegóły wykonawcze, takie jak: szczegółowy opis transformacji, uzasadnienie, konieczne inwestycje, źródła finansowania, dokładny plan projektu oraz wskaźniki.

W wersji online tego szkolenia znajdziesz grafiki pokazujące przykładową zawartość mapy drogowej zarówno w wersji ogólnej, jak i w konkretnym przypadku cyfrowego modelu biznesowego opartego na sztucznej inteligencji.

Przykładową zawartość mapy drogowej przedstawiono poniżej:

Przykład mapy drogowej odnoszącej się do cyfrowego modelu biznesowego opartego na AI zamieszczono poniżej:

Mapa drogowa cyfrowego modelu biznesowego opartego na AI
Źródło: W. Reim, J. Åström, O. Eriksson, Implementation of Artificial Intelligence (AI): A Roadmap for Business Model Innovation, Luleå University of Technology, AI 2020, 1, pp. 180–191, https://www.mdpi.com/2673-2688/1/2/11.

Przy opracowywaniu mapy procesu transformacji należy pamiętać, że musi ona spełniać kilka warunków.

WarunekCharakterystyka warunku
Mapa drogowa jest łatwo dostępna i dynamicznaPo pierwsze, mapa powinna być łatwo dostępna i dynamiczna. Powinna powiązać osiągnięcia z aktualnymi strategiami przedsiębiorstwa, a w miarę postępów prac być przeglądana i aktualizowana. Pracownicy mają mieć stały dostęp do aktualnej mapy drogowej oraz monitorować ją przez cały czas trwania transformacji.
Plan działania ma charakter społecznyPo drugie, mapa powinna mieć charakter społeczny. Cele, strategie i taktyki powinny być znane pracownikom i przedstawione w sposób dla nich zrozumiały. Każda osoba w firmie musi mieć możliwość przekazania informacji zwrotnej, sugerowania pomysłów i nawiązywania dialogu w kwestii transformacji.
Mapa drogowa jest zwizualizowanaMapa drogowa powinna być nie tylko spisana, ale także zwizualizowana. Wizualizacja mapy pomaga zrozumieć proces transformacji, zrozumieć etapy, które doprowadzą projekt do końca, szybko określić jego bieżący status oraz wyjaśnić pracownikom to, w jakim stopniu transformacja dotyczy ich samych lub ich zespołu.
Mapa drogowa jest dostosowana do planów biznesowych i technologicznychMapa drogowa powinna być dostosowana do planów biznesowych i technologicznych organizacji, a także do wymagań stawianych przez planowane zmiany i projekty. Zespół projektowy oraz współpracujący z nim menedżerowie i pracownicy prawdopodobnie poprowadzą wiele inicjatyw, które będą dotyczyły tworzenia i wdrażania modelu biznesowego. Często mogą być to działania implementowane równolegle lub cykliczne, które będą opierać się na wielu źródłach danych. Chodzi jednak o to, aby zrozumieć, że mamy jedną mapę, która jest źródłem kompleksowej informacji.
Skip to content