Postępy
0% ukończone

Wśród podmiotów, które świadczą usługi wspierające proces wdrażania modelu biznesowego znajdują się:

  • firmy doradcze specjalizujące się w zarządzaniu zmianą lub zarządzaniu projektami;
  • jednostki akademickie;
  • eksperci;
  • EDIH/DIH – (Europejskie) Huby Innowacji Cyfrowych;
  • platformy integrujące klientów i dostawców technologii cyfrowych;
  • dostawcy technologii cyfrowych stosowanych w modelu biznesowym.

Wyszukując podmioty prowadzące lub wspierające wdrażanie cyfrowego modelu biznesowego, warto w wyszukiwarkach i bazach podmiotów stosować następujące frazy wyszukiwawcze:

  • wdrożenie modeli biznesowych, model biznesowy wdrożenie, wdrażanie modeli biznesowych, transformacja cyfrowa wdrożenie;
  • zwinne zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, ewentualnie do tych wyrażeń dodajemy termin „doradztwo”;
  • komunikowanie zmian doradztwo, komunikacja wewnętrzna doradztwo.

Można również zwrócić się o wsparcie do ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.

Skip to content