Postępy
0% ukończone

Przed przystąpieniem do transformacji modelu biznesowego warto zapoznać się z wybranymi opracowaniami, które mogą być przydatne na różnych etapach transformacji. Ich listę znajdziesz w wersji online szkolenia.

Jeśli chcesz transformować swój model biznesowy, to mogą Ci pomóc następujące działania przygotowawcze:

  • Udokumentuj, czyli narysuj i opisz, swój obecny główny model biznesowy. Możesz w tym celu skorzystać z Kanw Modelu Biznesowego lub „trójkąta” Sankt Gallen.
  • Zbierz informacje dotyczące ekosystemu biznesowego, w jakim działasz – istniejące trendy lub zmiany wywołane przez COVID-19. Wybierz najważniejsze czynniki, które mogą mieć wpływ na twój model biznesowy.
  • Przeprowadź rozmowy z klientami lub potencjalnymi klientami na temat ich problemów – wystarczy nie więcej niż 10 takich wywiadów.
  • Zidentyfikuj nowe możliwości i szanse wynikające ze zmian w otoczeniu i zmian potrzeb klienta.
Skip to content