Postępy
0% ukończone
  1. Określenie powodu transformacji
  2. Określenie celu transformacji
  3. Uszczegółowienie działań do podjęcia (opracowanie planu działania)
  4. Opracowanie planu transformacji z uwzględnieniem ryzyk i zagrożeń
  5. Wybór partnera/partnerów – opcjonalnie
  6. Opracowanie mapy drogowej
  7. Zapewnienie finansowania

Skip to content