Postępy
0% ukończone

Na polskim rynku działa wiele podmiotów zajmujących się przygotowaniem do cyfryzacji. W związku z licznymi dofinansowaniami kilka organizacji i firm doradczych przygotowuje mapy drogowe dla zainteresowanych przedsiębiorstw. Warta szczególnego wyróżnienia jest spójna metoda ADMA opracowana przez Agencją Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz Dyrekcję Generalnej Komisji ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Unii Europejskiej. Jej celem jest pomoc w przekształceniu przedsiębiorstwa w fabrykę przyszłości przy zastosowaniu skanu technologicznego w siedmiu kluczowych obszarach transformacji. Są to:

  1. Zaawansowane technologie produkcyjne. Ten obszar transformacji dotyczy wdrażania najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. Z powodu rosnących kosztów pracy MŚP coraz rzadziej mogą pozostawać konkurencyjne, wykorzystując przestarzałe parki maszynowe. Fabryki przyszłości projektują i rozwijają swoje własne urządzenia do produkcji kluczowych komponentów i dzięki temu korzystają z unikalnych na skalę globalną parków maszynowych.
  2. Fabryka cyfrowa. W fabryce cyfrowej do transformacji procesów w fizyczne produkty, systemy oraz usługi stosuje się technologie cyfrowe. Ludzi wspierają zintegrowane procesy cyfrowe. Kontrola i integralność przepływu informacji cyfrowych pozwalają na wirtualną symulację różnych scenariuszy przed ich wdrożeniem. W fabryce cyfrowej wszystkie dane z nią związane są – niezależnie od miejsca uzyskania – precyzyjne i aktualne w każdym momencie. Każdy parametr jest wprowadzany do systemów zarządzających tylko w jednym miejscu, będąc jednocześnie dostępnym z każdego innego podsystemu fabryki (jest to podejście pojedynczego źródła prawdy, ang. single source of truth).
  3. Fabryka ekologiczna. Redukcja kosztów, redukcja ryzyka związanego z dostawą energii czy pozyskiwaniem surowców i poprawa wizerunku firmy to tylko niektóre korzyści, wynikające z wdrażania rozwiązań prowadzących do fabryki ekologicznej. Zrównoważona produkcja powinna być elastyczna, zdolna do reagowania na dostępność głównych i dodatkowych surowców, niezbędnych do wytwarzania. Pozwala również na zamknięcie cyklu materiałowego wewnątrz zakładu, zwiększając efektywność wykorzystania surowców. Systemy produkcyjne są skupione na drastycznym obniżeniu ilości zużywanej energii i wykorzystaniu w jak największym stopniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Firmy dobrze zorientowane co do wpływu, jaki wywierają na środowisko, nieustannie i w trybie ciągłym poszukują sposobów zmniejszania śladu węglowego swoich procesów wewnętrznych, produktów oraz usług.
  4. Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta. Firmy produkcyjne traktują oczekiwania klientów jako punkt wyjścia i kluczowy czynnik, determinujący wszystkie procesy wytwórcze. Wysokowydajne i wysokojakościowe procesy produkcyjne i usługowe są wynikiem w pełni zintegrowanego, międzywydziałowego i wielofunkcyjnego podejścia do projektowania. Przy zastosowaniu modeli wirtualnych oraz narzędzi symulacyjnych, procesy te są przekształcane w celu maksymalizacji wartości kreowanej w całym cyklu życia proponowanego produktu (od projektowania przez produkcję, wykorzystanie i serwis po utylizację).
  5. Organizacja skoncentrowana na człowieku. Zaangażowanie pracowników w rozwój firmy jest kluczowe. Innowacyjna organizacja powinna dołożyć wszelkich starań, aby tworzyć żywą społeczność, zrzeszającą pracowników produkcji i posiadającą zasoby w postaci autonomii oraz czasu, w celu jak najlepszego wykorzystania talentu, kreatywności i inicjatyw, wynikających z wiedzy poszczególnych osób. Zrównoważone zarządzanie kadrami polega na motywowaniu i wspieraniu pracowników tak, aby byli nieustannie chętni do udoskonalania procesów wewnętrznych, otwarci na ocenę swoich własnych możliwości oraz budowanie kompetencji poprzez szkolenia, mentoring i coaching. Celem tych działań jest zbudowanie klimatu organizacji, w której każda osoba czuje zasadność ciągłego doskonalenia i jest zmotywowana do osiągania najwyższej wydajności.
  6. Inteligentna produkcja. Inteligentne wytwarzanie może być zdefiniowane jako kombinacja mądrego korzystania ze zdolności pracowników, technologii oraz wdrożenia (samo)uczącej się linii produkcyjnej. Zakłady wytwarzające w sposób inteligentny są zorientowane na wartości najważniejsze dla klientów. Jakość i niezawodność produktów i usług, krótki czas dostaw i odpowiednia organizacja scyfryzowanej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej pozwalają dostosować się do potrzeb wszystkich interesariuszy w łańcuchu wartości. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie maksymalnej wydajności i elastyczności oraz stworzenie stanowisk pracy, których operatorzy również tworzą wartość.
  7. Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości. Model sieci samoorganizującej się w implementacji złożonych technologii i innowacji ma również zastosowanie w przemysłowym łańcuchu wartości. W tym przypadku sieciami połączone są organizacje, które w trakcie nabywania, przejmowania czy integrowania wiedzy i umiejętności przyczyniają się do współtworzenia nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Samoorganizacja oznacza dla łańcucha wartości zdolność do łączenia pozyskanej wiedzy i umiejętności wewnątrz łańcucha, bez centralnego mechanizmu zarządzania.

Stosowanie metody ADMA do przygotowania organizacji do cyfryzacji jest najlepszym wyborem. Wiodące podmioty prowadzące w Polsce ocenę tą metodą to:

Skip to content