Postępy
0% ukończone

Kroki do wykonania przed przejściem do etapu ukierunkowania (jak przygotować się do transformacji) są następujące:

 • o określenie zasobów koniecznych do ustandaryzowania procesów;
 • dokonanie koniecznych pomiarów pod kątem ustandaryzowania;
 • identyfikacja marnotrawstwa;
 • eliminacja marnotrawstwa;
 • wybór metody standaryzacji;
 • opracowanie standardu organizacji stanowisk i formy dokumentacji według odpowiedniej metody;
 • przygotowanie standardu w odniesieniu do każdego procesu i stanowiska;
 • określenie metody weryfikacji standardu (np. audyt wielopoziomowy);
 • konsultacja metody w organizacji;
 • wprowadzenie standardu;
 • weryfikacja funkcjonowania standardu.
Skip to content