Postępy
0% ukończone

Wdrażając transformację lub optymalizując produkcję, można napotkać na następujące problemy:

1. Brak zrozumienia istoty transformacji

Skutkuje nietrwałym skutkiem.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Aby zrozumieć istotę transformacji, należy określić cel, strategię i oczekiwane korzyści; warto korzystać ze wsparcia zewnętrznego.

2. Skupienie na specyfice firmy

Nie istnieje jeden wspólny wzorzec transformacji w odniesieniu do branży, rynku lub technologii – złożoność organizacji wymusza potraktowanie praktycznie każdego przypadku odrębnie.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Trzeba zaakceptować podejście uniwersalne, określić uniwersalne kroki i etapy, które można odnieść do każdej organizacji.

3. Brak celów, mierników i wskaźników, którymi można zmierzyć postęp

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

W zakresie kultury organizacyjnej transformacja często nie przekłada się bezpośrednio na korzyści finansowe, dlatego należy określić wskaźniki procesowe.

4. Koncentracja na narzędziach

Bez ujęcia holistycznego można nie uchwycić celowości transformacji – nie polega ona na konieczności zastosowania konkretnych metod i narzędzi, a na uzyskaniu założonego efektu.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Należy określić oczekiwane korzyści oraz to, w jaki sposób rozpoznamy ich osiągnięcie (wskaźniki lub objawy) i dobrać narzędzia zgodnie z wyznaczoną drogą.

5. Oczekiwanie natychmiastowego efektu

Zmiana nawyków ludzkich nie odbywa się z dnia na dzień, oczekiwanie znaczącej zmiany wyniku w krótkim czasu niesie ze sobą niebezpieczeństwo nietrwałości rozwiązań.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Konieczne jest zaakceptowanie, że dojście do sytuacji pożądanej wymaga czasu, który zależy od chłonności organizacji; należy podzielić zadania na mniejsze części, wyznaczyć horyzont i mierniki w odniesieniu do mniejszych zadań.

6. Zaangażowanie przypadkowego lidera

Brak kompetencji, a zwłaszcza kompetencji interpersonalnych, prowadzi do deterioracji rozwiązań i może odbić się negatywnie na kolejnych próbach transformacji.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Należy wybrać lidera według określonych kryteriów interpersonalnych, przede wszystkim musi to być osoba z bardzo dobrą znajomością kultury organizacyjnej.

7. Działanie bez planu i strategii

Działanie bez planu i strategii – charakteryzuje się początkowym entuzjazmem, który nie przekłada się na oczekiwane efekty końcowe.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Należy określić plan i konsekwentnie go realizować.

8. Utrzymywanie status quo

Często organizacja wspiera transformację jedynie deklaratywnie, dbając o to, by nie wprowadzać zmiany.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Należy podejść do transformacji kompleksowo, praktycznie i holistycznie, w każdym aspekcie funkcjonowania organizacji, co wiąże się z dojrzałością, przyzwoleniem na popełnianie błędów i działaniem systemowym.

9. Trzymanie się sztywnego planu

W dynamicznym środowisku współczesnego świata sztywny plan realizowany w horyzoncie czasowym dłuższym niż 1 miesiąc skazany jest na porażkę.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Konieczne jest działanie dynamiczne i zwinne.

10. Brak jednakowych kryteriów oceny i zasad dla wszystkich

Brak jednakowych kryteriów oceny i zasad dla wszystkich wiąże się z niebezpieczeństwem powstania „silosów” organizacyjnych, które nie działają systemowo i w jednym celu.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Należy stworzyć jednakowe zasady dla wszystkich, nikogo nie wyróżniać i nie pomijać, a następnie te zasady.

11. Brak zaangażowania całej organizacji

Brak zaangażowania całej organizacji nie wspiera działania jako jeden organizm, co przekłada się na niewielkie usprawnienia tylko w części organizacji, które mogą pogorszyć funkcjonowanie jej jako całości.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Należy zaangażować w transformację całą organizację, na wszystkich poziomach i we wszystkich pionach.

12. Brak konsekwencji

Rozwiązania nieustannie zmieniane, bez wyraźnego kierunku i motywu przewodniego, mają tendencje do deterioracji i z czasem się dewaluują.

Co zrobić, by rozwiązać ten problem?

Należy konsekwentnie wytrwać w określonej strategii, najlepiej elastycznie reagując na zmieniające się otoczenie i przebieg transformacji.

Skip to content