Postępy
0% ukończone

Prace związane ze standaryzacją można zlecić lub skonsultować z firmami doradczymi, które zajmują się wprowadzaniem zmian w firmach. Szczególny nacisk warto położyć na doświadczenie we wprowadzaniu standardów, ponieważ aspekt wdrożenia wymaga umiejętności uzyskania konsensusu operatorów. Podmiot wspomagający transformację powinien gwarantować umiejętność rozmowy z uczestnikami zmiany. Często wiąże się to z aspektami negocjacyjnymi lub komunikacyjnymi, które są bardzo istotne z punktu widzenia zapewnienia skuteczność transformacji. Tylko przekonani do zmian pracownicy potrafią efektywnie funkcjonować w ustandaryzowanym środowisku, a ponadto proponować rozwiązania aktualizujące standardy i doskonalące prowadzone procesy.

Najskuteczniejszym sposobem znalezienia podmiotów wykonawczych jest rozesłanie zapytań, w których określony zostanie oczekiwany zakres wprowadzenia standaryzacji (obszary, liczba procesów itp.). Na podstawie odpowiedzi należy wybrać wykonawcę spełniającego określone kryteria. Głównym kryterium powinno być doświadczenie i możliwe do uzyskania referencje w zakresie podobnej transformacji.

Skip to content