Postępy
0% ukończone

Aby ukończyć etap „Ukierunkowanie”, należy zdiagnozować poziom dojrzałości procesowej organizacji. Można posłużyć się poniższą listą kontrolną.

Lista kontrolna do etapu:

  1. Przeprowadzenie diagnozy dojrzałości procesowej
  2. Określenie poziomu dojrzałości procesowej
Skip to content