Postępy
0% ukończone

Transformacja cyfrowa to proces złożony. Ze względu na nieobecność na rynku podmiotów, które przeprowadziły kompletną transformację cyfrową dla klientów, najskuteczniejszym sposobem jej przeprowadzenia będzie nawiązanie współpracy z firmą doradczą, która przygotuje organizację do transformacji cyfrowej, skoordynuje wybór dostawców uzgodnionych rozwiązań i przeprowadzi proces wdrożenia. Takie firmy to Instytut Doskonalenia Produkcji (http://instytutdp.com), Instytut Industry 4.0 (http://ii4.pl) czy też fundacje takie jak Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (https://przemyslprzyszlosci.gov.pl) oraz instytucje naukowe przy uczelniach wyższych (m.in. Politechnika Warszawska – https://www.pw.edu.pl, Politechnika Śląska – https://www.polsl.pl, Politechnika Wrocławska – https://pwr.edu.pl).

Planowanie transformacji może odbyć się przy udziale instytucji, uczestniczących w realizacji map drogowych.  Wyżej wymienione firmy i instytucje mają takie kompetencje i doświadczenia.

Skip to content