Postępy
0% ukończone

Etap ten zostaje uznany za zakończony w momencie, kiedy wszyscy pracownicy włączeni w transformację cyfrową firmy przejdą badanie potrzeb szkoleniowych, a osoby przeprowadzające badania uznają, iż posiadają wszystkie informacje niezbędne do określenia obszarów rozwojowych, a tym samym zaprojektowania usługi dostosowanej do rzeczywistych potrzeb kompetencyjnych organizacji.

Usługa szkoleniowa, której integralnym elementem jest badanie potrzeb, może zostać zakupiona na rynku szkoleń komercyjnych. Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia trenerów bądź ma dział kadr/HR przygotowany do prowadzenia szkoleń, może być to usługa wewnętrzna.

Skip to content