Postępy
0% ukończone

Podmiotami prowadzącymi lub wspierającymi etap wdrożenia są osoby, które projektowały i realizowały cały proces szkoleniowy. Jeśli szkolenie było przeprowadzone jako działanie wewnętrzne firmy, będzie to trener zatrudniony w przedsiębiorstwie bądź pracownicy działu kadr/HR specjalizujący się w szkoleniach. W przypadku kursów zlecanych innym podmiotom są to zewnętrzne firmy szkoleniowe. Kluczową rolę we wspieraniu wdrażania w ramach modelu 70:20:10 odgrywają przełożony oraz dział kadr/HR organizacji.

Skip to content