Postępy
0% ukończone

Raport z analizy potrzeb powinien zawierać co najmniej trzy następujące elementy:

 • opis metodologii badania:
  • cel badań;
  • zastosowane metody i techniki badawcze;
  • zastosowane metody analizy danych.
 • prezentacja wyników badania (również w formie graficznej):
  • opis uczestników badania i podmiotów (komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie), które reprezentują;
  • potrzeby szkoleniowe;
  • podsumowanie wyników badania.
 • plan szkolenia
Skip to content